ติดต่อสอบถามและซื้อบัตร

# แผนก # ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ # เบอร์โทรศัพท์
แผนกบัญชี อาจารย์ ลืมไพร เอมบัณฑิต 08-9092-8454
แผนกคอมพิวเตอร์ อาจารย์ สุทิน พยนต์เลิศ 08-9092-8454
แผนกการตลาด อาจารย์ วัชรีย์ ทองย่อย 06-3553-5626
แผนกช่างยนต์ อาจารย์ ธนกร สายสน 06-2652-2514
แผนกช่างไฟฟ้า อาจารย์ สมศักดิ์ วชิรดุสิต 09-4156-6356
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ ณรงค์กร สีจันทร์ 08-9123-4066
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อาจารย์ ยงยุทธ คงคำ 08-1295-2262
ขั้นตอนที่ 1

สแกน QR Code

เป็นสมาชิก Line@ "สมาคมศิทย์เก่า"

ขั้นตอนที่ 2

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม หรือ จองบัตรผ่าน Line@ กับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าและหัวหน้าแผนกที่คอยประสานงาน

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน

ชำระเงินค่าโต๊ะ โต๊ะละ 9 ท่าน ราคา 1800 บาท โดยการโอนเงินได้ที่ ..........

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบชื่อการจองโต๊ะ

ตรวจสอบชื่อการจองโต๊ะได้ที่ http://e-tech.ac.th

ติดต่อสอบถาม ตามช่องทางต่อไปนี้