แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกการตลาด
แผนกช่างยนต์
แผนกช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ข้อมูลสถานะโต๊ะที่ถูกจองแล้วจะแสดงเฉพาะที่ถูกยืนยันแล้วเท่านั้น
เวทีอารีน่า 2

  สถานะที่ไม่สามารถจองได้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VIP VIP VIP VIP 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
อารีน่า 1

356 366 376 386 396 406 416 426 436
355 365 375 385 395 405 415 425 435
354 364 374 384 394 404 414 424 434
353 363 373 383 393 403 413 423 433
                 
352 362 372 382 392 402 412 422 432
351 361 371 381 391 401 411 421 431
350 360 370 380 390 400 410 420 430
349 359 369 379 389 399 409 419 429
                 
348 358 368 378 388 398 408 418 428
347 357 367 377 387 397 407 417 427