ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

...

อัมพร อุนทสูรย์

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ฝ่าย