คอมพิวเตอร์

...

นางนาตยา สมบูรณ์กุล

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์