ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและช่างกลโรงงาน

...

นายธเนศ สุวรรณเรืองศรี

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและช่างกลโรงงาน