ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

...

นายธเนศ สุวรรณเรืองศรี

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม