ฝ่ายประชาสัมพันธ์

...

อิศรา เลิศเยาวฤทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน